Gợi chuyện, Hỏi han, Lắng nghe, Trò chuyện, Lập lại

Con em chúng ta cần sự giúp đỡ trong khi gặp khó khăn về vấn đề liên quan đến sức khoẻ tinh thần. Những năm gần đây, trong giới trẻ, chúng ta đã chứng kiến tình trạng gia tăng đáng kể về trầm cảm, lo âu, và có ý nghĩ tự vận. Những dự kiện trên đưa đến sự tăng trưởng những cuộc gọi cho đường dây cầu cứu khẩn cấp, dịch vụ chữa trị về vấn đề tâm thần, và vào phòng cấp cứu.

Sức khoẻ tinh thần ảnh hưởng đến tất cả mọi người

Điều quan trọng cần nhận thức là phải biết vấn đề sức khoẻ tinh thần là điều thông thường, có thể chữa trị và luôn luôn có nguồn hỗ trợ. Để giúp đỡ về sức khoẻ tinh thần cho giới trẻ chúng ta có thể khởi đầu bằng cách – Gợi chuyện, Lắng nghe, Trò chuyện, Lập lại. Trên trang mạng này, quý vị sẽ tìm thấy những hướng dẫn để bắt đầu cách thức này – bao gồm những cách nói chuyện khéo léo, tế nhị. Nhận biết khi một người nào đó cần sự giúp đỡ, tìm sự giúp đỡ nơi nào, và làm sao tự lo cho bản thân mình trong giai đoạn khó khăn này.

Bạn có thể giúp bằng cách nào

Nhận biết các dấu hiệu

Nhận thức về vấn đề sức khoẻ tinh thần.

Bắt đầu cuộc trò chuyện

Cung cấp những chỉ dẫn hữu hiệu, bao gồm cách nói chuyện và giao lưu với bạn bè trong giới trẻ.

Hỗ trợ sức khoẻ tinh thần của quý vị

Học cách chăm sóc bản thân và giúp đỡ con em của quý vị.

Tìm sự trợ giúp

Tìm hiểu và liên lạc với dịch vụ về sức khoẻ tinh thần, nhóm ủng hộ tinh thần, những đường dây cầu cứu khẩn cấp và nhiều hỗ trợ khác.

Free Youth Mental Health First Aid Training!

Are you passionate about supporting the mental well-being of our youth? Integral Care offers free Youth Mental Health First Aid (MHFA) training for the community. These trainings are designed to equip you with the knowledge to recognize and respond to the signs of mental illness and substance use disorders in young people.

Click here and register to become a certified Youth Mental Health First Aid specialist.

Remember, it’s up to us to Ask, Listen, Talk, Repeat. By participating in MHFA training, you’re taking an important step towards supporting our youth and building a stronger, healthier community.