Tìm sự trợ giúp

Chăm sóc sức khỏe tinh thần  

Austin Child Guidance Center

Austin Child Guidance Center

Walk-in clinic with sliding-scale fees for families with immediate needs.

Individuals who are actively suicidal or are an immediate danger to themselves or others are not eligible for services in the walk-in clinic or ACGC. Contact Psychiatric Emergency services at 512- 472-4357.

Hours: Tuesdays from 3:30 to 5pm

Spanish and English-speaking therapists are available.

Trung Tâm Hướng Dẫn Giới Trẻ tại Austin

Trung Tâm Hướng Dẫn Giới Trẻ tại Austin

Phòng khám không cần đặt hẹn, lệ phí theo khả năng tài chánh dành cho các gia đình có nhu cầu khẩn cấp.

Những người có khuynh hướng tự tử hoặc gây nguy hiểm trước mắt cho bản thân hay người khác, sẽ không đủ điều kiện nhận dịch vụ tại phòng khám này hay ACGC. Xin liên lạc với dịch vụ Cấp Cứu Tâm Thần theo số 512-472-4357.

Giờ làm việc: Thứ Ba, từ 3:30 chiều đến 5:00 chiều

Có chuyên gia trị liệu nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Trung Tâm Dịch Vụ Bluebonnet Trails

Trung Tâm Dịch Vụ Bluebonnet Trails (các quận Bastrop, Burnet, Caldwell, Williamson)

Những cơ quan chăm sóc sức khoẻ tinh thần ở nhiều địa điểm và nhiều dịch vụ trong việc cải thiện sức khoẻ, và sự tự lập của từng cá nhân và gia đình.

Dịch vụ tư vấn cho mọi chủng tộc tại Austin

Dịch vụ tư vấn cho mọi chủng tộc tại Austin

Nhóm chuyên gia tư vấn cho mọi chủng tộc và mọi lứa tuổi.

Headway

Headway

Giúp tìm chuyên gia trị liệu dựa theo bảo hiểm của quý vị.

Trung Tâm Hill Country MHDD (Thuộc Quận Hays)

Trung Tâm Hill Country MHDD (Thuộc Quận Hays)

Cung cấp các dịch vụ về sức khoẻ tinh thần, trí óc phát triển chậm của cá nhân, và sự nghiện ngập, trên khắp vùng Texas Hill Country

Integral Care

Integral Care | (512) 472-HELP (4357)
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên tại các phòng khám ngoại trú, cộng đồng và trường học.
Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 sáng tới 5:00 chiều

Luôn có sự giúp đỡ bất kể khả năng tài chánh. Có nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Integral Care Psychiatric Emergency Services (Dịch vụ cấp cứu tâm thần Integral Care)

Integral Care Psychiatric Emergency Services (Dịch vụ cấp cứu tâm thần Integral Care) | 1165 Airport Blvd, Austin 78702
Richard E. Hopkins Behavioral Health Building, Tầng lầu thứ 2
Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 sáng tới 10:00 tối | Thứ Bảy, Chủ Nhật & Ngày lễ, 10:00 sáng tới 8:00 tối
Luôn có sự giúp đỡ bất kể khả năng tài chánh. Có nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Phòng khám khẩn cấp, không cần có hẹn trước cho người lớn và trẻ em đang bị khủng hoảng tinh thần. Các chuyên gia làm việc 7 ngày 1 tuần.

LifeWorks

LifeWorks

Bộ Phận Tư Vấn của LifeWorks cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn với các vấn đề như xung đột gia đình, hành hung, bạo động, lo âu, trầm cảm, và căng thẳng trong đời sống hằng ngày.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần tại trường học

Chăm sóc sức khỏe tinh thần tại trường học

Hãy tư vấn với chuyên gia về sức khoẻ tinh thần tại trường học của con em của quý vị.

Waterloo Counseling Center (Trung tâm tư vấn Waterloo)

Waterloo Counseling Center (Trung tâm tư vấn Waterloo)

Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần với mục đích chính dựa trên nhu cầu và sức khoẻ của cộng đồng + LGBTQIA, những người bệnh HIV, và người thân của họ. Lệ phí tuỳ theo khả năng tài chánh.

YWCA Greater Austin

YWCA Greater Austin

Dịch vụ chăm sóc miễn phí hoặc chi phí thấp về sức khoẻ tinh thần, hường dẫn theo từng trường hợp cho phụ nữ và gia đình của họ.

Nhóm hỗ trợ

Austin Child Guidance Center

Austin Child Guidance Center

Walk-in clinic with sliding-scale fees for families with immediate needs.

Individuals who are actively suicidal or are an immediate danger to themselves or others are not eligible for services in the walk-in clinic or ACGC. Contact Psychiatric Emergency services at 512- 472-4357.

Hours: Tuesdays from 3:30 to 5pm

Spanish and English-speaking therapists are available.

Trung Tâm Hướng Dẫn Giới Trẻ tại Austin

Trung Tâm Hướng Dẫn Giới Trẻ tại Austin

Phòng khám không cần đặt hẹn, lệ phí theo khả năng tài chánh dành cho các gia đình có nhu cầu khẩn cấp.

Lớp học hỏi về cách giao tiếp, sức khoẻ tinh thần của giới trẻ, và cách phát triển trong xã hội, v.v.

Những người có khuynh hướng tự tử hoặc gây nguy hiểm trước mắt cho bản thân hay người khác, sẽ không đủ điều kiện nhận dịch vụ tại phòng khám này hay ACGC. Xin liên lạc với dịch vụ Cấp Cứu Tâm Thần theo số 512-472-4357

Giờ làm việc: Thứ Ba, từ 3:30 chiều đến 5:00 chiều

Có chuyên gia trị liệu nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

The Christi Center (Trung tâm Christi)

The Christi Center (Trung tâm Christi)

Các nhóm hỗ trợ miễn phí về sự mất mát và đau buồn cho giới trẻ, người lớn và gia đình.

Liên minh quốc gia về bệnh tâm thần (NAMI)

Liên minh quốc gia về bệnh tâm thần (NAMI)

Các nhóm và lớp học miễn phí dành cho những người gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần cũng như gia đình của họ

Wonders & Worries

Wonders & Worries

Nhóm hỗ trợ cho trẻ em có người chăm sóc chính bị bệnh nặng

Nhóm hỗ trợ LGBTQIA+

Austin Child Guidance Center

Austin Child Guidance Center

Walk-in clinic with sliding-scale fees for families with immediate needs.

Individuals who are actively suicidal or are an immediate danger to themselves or others are not eligible for services in the walk-in clinic or ACGC. Contact Psychiatric Emergency services at 512- 472-4357.

Hours: Tuesdays from 3:30 to 5pm

Spanish and English-speaking therapists are available.

OutYouth

OutYouth

Nhóm hỗ trợ miễn phí cho thanh thiếu niên, trẻ em và người chăm sóc thuộc cộng đồng LGBTQIA+.

PFLAG

PFLAG

Các buổi họp của nhóm hỗ trợ miễn phí cho cộng đồng LGBTQ, thành viên gia đình và bạn bè của họ ở khu vực Austin, Texas

TransParent Austin

TransParent Austin

Nhóm hỗ trợ họp mặt hằng tháng dành cho Cha mẹ/người giám hộ của Thanh Thiếu Niên Chuyển Giới

Đường dây khẩn cấp

Austin Child Guidance Center

Austin Child Guidance Center

Walk-in clinic with sliding-scale fees for families with immediate needs.

Individuals who are actively suicidal or are an immediate danger to themselves or others are not eligible for services in the walk-in clinic or ACGC. Contact Psychiatric Emergency services at 512- 472-4357.

Hours: Tuesdays from 3:30 to 5pm

Spanish and English-speaking therapists are available.

988

988 | Gọi hoặc nhắn tin tới số 9-8-8 hoặc trò chuyện trên 988lifeline.org
Ba số chỉ định để liên lạc Tổng Đài Ngăn Ngừa Tự Tử trên Toàn Quốc
Hoạt động 24/7 | Hỗ trợ miễn phí và bảo mật bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha

Đường dây nhắn tin khủng hoảng

Đường dây nhắn tin khủng hoảng | nhắn tin 2 chữ “TX” cho số 741741

Hoạt động 24/7 | Có thông dịch viên nói nhiều ngôn ngữ.

Connect with a volunteer Crisis Counselor for free.

Integral Care

Integral Care | (512) 472-HELP (4357) – Press 1 for English, then 1 for immediate support
24 hours a day, 7 days a week | Interpreters available in many languages

Đường dây khẩn cấp của Hiệp Hội Quốc Gia về Rối Loạn Ăn Uống (NEDA)

Đường dây khẩn cấp của Hiệp Hội Quốc Gia về Rối Loạn Ăn Uống(NEDA) | 800-931-2237

Có dịch vụ thông dịch qua điện thoại.

Liên lạc đường dây khẩn cấp NEDA để nhận được: hỗ trợ, các tài liệu, và cách điều trị cho người thân đang gặp rối loạn trong vấn đề ăn uống.

Đường dây khẩn cấp cho LGBTQIA (cho Tất Cả Giới Tính)

Austin Child Guidance Center

Austin Child Guidance Center

Walk-in clinic with sliding-scale fees for families with immediate needs.

Individuals who are actively suicidal or are an immediate danger to themselves or others are not eligible for services in the walk-in clinic or ACGC. Contact Psychiatric Emergency services at 512- 472-4357.

Hours: Tuesdays from 3:30 to 5pm

Spanish and English-speaking therapists are available.

Đường dây khẩn cấp Trevor số

Đường dây khẩn cấp Trevor số | (866) 488-7386
Nhắn tin với chữ “START” cho số 678-678
Hoạt động 24/7

Dịch vụ tư vấn bảo mật và miễn phí dành cho thanh thiếu niên thuộc cộng đồng LGBTQIA+

TransLifeLine

TransLifeLine | (877) 565-8860
Đường dây miễn phí, hoạt động 24/7 | Nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
Dưới sự điều hành của người chuyển giới, dành cho người chuyển giới, người đang nghi ngờ bản thân là người chuyển giới, cũng như gia đình và bạn bè của họ

Tài liệu công cộng miễn phí

Trung Tâm Cung Cấp Tài Liệu về sự Khủng Hoảng Tinh Thần của Texas
Tài Liệu Hướng Dẫn về Khủng Hoảng tại Texas NAMI, bao gồm các tài liệu khắp vùng trung tâm Texas.

Sách hướng dẫn Circle of Care
Hướng dẫn dành cho gia đình, bạn bè, và hàng xóm đang quan tâm và chăm sóc cho những người có bệnh trạng tinh thần.

Những dịch vụ về sự khủng hoảng của Quận Travis
Các dịch vụ khủng hoảng ở Quận Travis thông qua Integral Care.

Sơ Cứu Sức Khoẻ Tinh Thần cho Thanh Thiếu Niên (MHFA)
Sơ cứu sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên là dịch vụ dành cho bất kỳ người nào làm việc với thanh thiếu niên từ 12-18 và 18-25 tuổi, những người có thể đang trong giai đoạn đầu của sự suy nhược về sức khỏe tâm thần, hoặc đang trải qua sự khủng hoảng. MHFA có thể cứu mạng sống, giống như Hô Hấp Nhân Tạo (CPR) có thể cứu sống một người đang bị đứng tim.

Tìm hiểu thêm

Nhận biết các dấu hiệu

Nhận thức về vấn đề sức khoẻ tinh thần.

Bắt đầu cuộc trò chuyện

Cung cấp những chỉ dẫn hữu hiệu, bao gồm cách nói chuyện và giao lưu với bạn bè trong giới trẻ.

Hỗ trợ sức khoẻ tinh thần của quý vị

Học cách chăm sóc bản thân và giúp đỡ con em của quý vị.